Cartera de serveis

Activitats preventives i de promoció de la salut

 • Atenció comunitària: programa salut i escola, xerrades a la comunitat
 • Consulta deshabituació al tabac
 • Educació sanitària
 • Campanyes vacunals

Atenció i seguiment de les malalties agudes

 • Atenció programada i urgent
 • Atenció domiciliària
 • Atenció continuada dissabtes i festius
 • Crioteràpia

Atenció i seguiment de les malalties cròniques

 • Hipertensió arterial (HTA)
 • Diabetes mellitus (DM)
 • Malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)
 • Obesitat
 • Dislipèmies
 • Tractament anticoagulant oral (TAO)

Atenció i seguiment de la salut dels infants

 • Programa del nen sà
 • Atenció i seguiment de les malalties agudes
 • Seguiment de les malalties cròniques: asma infantil, obesitat…

Atenció odontològica

 • Atenció al centre programada i urgent
 • Programes de prevenció

Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva

 • Programes de prevenció del càncer del coll uterí
 • Seguiment i control de l’embaràs
 • Seguiment del postpart
 • Atenció als joves
 • Anticoncepció i planificació familiar
 • Problemes ginecològics de baixa complexitat

Informació, tràmits i gestions derivades de l’assistència

 • Tràmits relacionats amb la targeta sanitària
 • Tramitació sol·licituds prestacions sanitàries
 • Derivacions a altres centres
 • Atenció a l’usuari

Altres proves diagnòstiques

 • Anàlisi de sang i orina
 • Audiometries
 • Monitorització ambulatòria de la tensió arterial
 • Test de l’alè
 • Espirometries
 • Electrocardiogrames

Atenció psicològica

 • 1 psicòleg
 • 1 psiquiatre