Nutrició

En els darrers anys, estan entrant diferents col·lectius de professionals de la salut als centres d’atenció primària per arribar als ciutadans d’acord amb els principis del Decàleg del model d’atenció primària i comunitària de Catalunya, com son l’enfocament a la comunitat i participació, l’atenció centrada en la persona, el treball en equip, o la visió salutogènica, entre d’altres.

Un d’aquests nous col·lectius als CAPs és el de Dietistes-Nutricionistes, amb l’objectiu principal de millorar l’estat nutricional de la població a través de promoure i fomentar hàbits alimentaris saludables i sostenibles a la comunitat, prevenir i tractar malalties relacionades amb consells adaptats a diferents necessitats i entorns.

El passat octubre de 2022 es va presentar el “Programa per a la promoció d’una alimentació saludable i la prevenció i abordatge de malalties a l’atenció primària i comunitària”, el qual recull la informació més rellevant sobre la seva tasca als CAPs, la qual es centra principalment en activitats grupals i comunitàries, assessorament sobre alimentació i nutrició a la resta de membres de l’EAP, i en casos complexos també tenen una part d’atenció individualitzada de manera puntual.

Cal dir que, per arribar a la figura del dietista-nutricionista del CAP, és necessària la derivació des del professional de la medicina, infermeria o altres que ho cregui convenient i necessari.

A la comarca de l’Anoia, per part de l’Institut Català de la Salut, actualment comptem amb dues dietistes-nutricionistes per a tots els centres d’atenció primària.